Veterinárne podmienky pre NT v roku 2018

 

Plán nákupných trhov baranov

v roku 2018

Plán nákupných trhov plemenných capov

v roku 2018
  • 17.8.2018Výstavisko Agrokomplex v Nitre – veľká predvádzacia plocha,číslo tržnice T11693
    Plemená: BKK,HKK,AN
    Na stiahnutie: Katalóg.
  • 28.8.2018M. Angelovičová - SHR, Lipany, farma Kamenica, okres Sabinov T 10817*
    Plemená: BKK,HNN,AN
    Katalóg- bude uverejnený 10 dní pred konaním NT.
* číslo tržnice v CEHZ