Veterinárne podmienky pre NT v roku 2018

(uverejníme po doručení od ŠVPS SR)

Plán nákupných trhov baranov

v roku 2018
 • 12.5.2018MASARYKOV DVOR,Pstruša 339,okres Detva,T 31473*
  Plemená: M,AM,IF,BE,SF,CH,RM,LC,SD
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 16.5.2018NPPC VÚŽV, ÚH Trenčianska Teplá,okres Trenčín, T 40428*
  Plemená: SD,LC,ZV,C
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 13.6.2018AT Tatry spol.s.r.o.,Spišská Belá-Podhorany,okres Kežmarok, T 10649*
  Plemená: ZV,V,SD
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 15.6.2018Regionálna výstava oviec a kôz, M. Angelovičová -SHR, Lipany, farma Kamenica, okres Sabinov T 10817*
  Plemená: C,NC,C, VF, SF,NC,LC, syntetická populácia SDO
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 20.6.2018PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok T 31255*
  Plemená: C,NC,LC,SD
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 27.6.2018PD Liptovské Revúce,okres Ružomberok, T 31255*
  Plemená: ZV, V,SD,CH
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 22.8.2018PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok T 31255*
  Plemená: LC, VF do 1 roku veku
  Na stiahnutie: Katalóg.

Plán nákupných trhov plemenných capov

v roku 2018
 • Termín bude doplnený po oznámení termínu od Slovenského zväzu chovateľov.Výstavisko Agrokomplex v Nitre – veľká predvádzacia plocha
  Plemená: BKK,HKK,AN
  Katalóg-bude uverejnený 10 dní pred konaním NT.
 • 28.8.2018M. Angelovičová - SHR, Lipany, farma Kamenica, okres Sabinov T 10817*
  Plemená: BKK,HNN,AN
  Katalóg- bude uverejnený 10 dní pred konaním NT.
* číslo tržnice v CEHZ