Veterinárne podmienky pre NT v roku 2018

 

Plán nákupných trhov baranov

v roku 2018

Plán nákupných trhov plemenných capov

v roku 2018
* číslo tržnice v CEHZ