Pracovné stretnutie členov Sekcie chovateľov kôz pri ZCHOK.

Pri príležitosti druhého výročia založenia Sekcie chovateľov kôz pri ZCHOK Slovensko

sa uskutoční pracovné stretnutie zaregistrovaných členov sekcie.

Cieľom tohoto stretnutia je spoločne pripraviť podklady pre zlepšenie súčasnej situácie v chove kôz na Slovensku.

Prejednávané budú nasledovné témy:

  1.  získanie dotácií pre chov plemenných capov
  2. výber plemenných matiek kôz
  3. šľachtiteľská práca v rozmnožovacích a šľachtiteľských chovoch kôz

Ďalšie body programu môžu byť doplnené na základe prebiehajúcej diskusie.

 

Stretnutie sa bude konať  dňa 9.2.2018 o 10:00 hod

v zasadačke Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2017 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili