Predstavenstvo má 13 členov. Tvoria ho predstavitelia chovateľov a ďalší odborníci. Štruktúra orgánov družstva je Členská schôdza, Predstavenstvo a Kontrolná komisia. Záujmové jednotku sú Odborné sekcie - šľachtiteľská rada pri ZCHOK a správnou jednotkou je Správny útvar - sekretariát.

Členovia zo Západného Slovenska
avatar

Oľga Apoleníková

člen
avatar

RNDr. Július Szabo

člen
avatar

Eduard Janíček

podpredseda
avatar

Juraj Zúbek

člen
Členovia zo Stredného Slovenska
avatar

Ing. Anna Kováčiková

člen
avatar

Ing. Ľubomír Kulla

člen
avatar

Ing. Igor Nemčok

predseda
avatar

Ing. Ľudovít Urbanovský

člen
Členovia z Východného Slovenska
avatar

Ing. Peter Angelovič

člen
avatar

Ing. Ján Dvorjak

člen
avatar

Ing. Mária Mularčíková

člen
avatar

Ing. Ľubomír Šaro

člen
Ostatní členovia
avatar

RNDr. Doc. Milan Margetín PhD.

člen
Správny útvar

Správny útvar je výkonný aparát pre riadenie organizačnej, odbornej a hospodárskej činnosti. Činnosť správneho aparátu riadi a v bežných záležitostiach zastupuje jeho riaditeľ.

relovsky

Ing. Slavomír Reľovský

riaditeľ Správneho útvaru
avatar

Ing. Július Šutý

vedúci plemenných kníh
avatar

Ing. Pavol Gúgľava

samostatný sľachtiteľ
avatar

Daniela Hanzelová

asistentka pre plemennú knihu