Zoznam certifikovaných subjektov:

Subjekt 1

Subjekt 2

Subjekt 3

Účelom certifikácie je odlíšiť poctivých spracovateľov od falšovateľov. Práve tí spracovatelia, ktorí vyrábajú výrobky len z ovčieho/kozieho mlieka a mäsa, by mali byť zvýhodnení oproti ostatným, ktorí sa „vezú“ na vlne záujmu o ovčie/kozie produkty. Poctivý výrobcovia by mali dostávať od spotrebiteľov vyššiu cenu ako iní výrobcovia za falšované výrobky. Spotrebiteľ však musí mať zaručenú informáciu o zložení a obsahu výrobku, pričom za kvalitný výrobok bude ochotný zaplatiť aj vyššiu sumu. Túto informáciu mu poskytne viditeľný znak Zlatej ovce/kozy na výrobku a predajni. Len výrobok označený Zlatou ovcou/kozou bude spotrebiteľ považovať za výrobok vyrobený na 100% z ovčieho alebo kozieho produktu. Po vyplnení nasledujúceho nezáväzného formulára Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami.

Mali by ste záujem o zapojenie sa do certifikácie záruky pravosti a pôvodu Zlatá ovca/Zlatá koza?

Ste ochotný podstúpiť náhodné kontroly od posudzujúceho orgánu?

Aké výrobky by ste prihlásili zo schválených prevádzkarní? (povinné)

Vyplňte prosím nasledujúce kontaktné údaje:

4983,4894,4961,4969,4957,4965,4968,4894,4918,4894,4981,4971,4977,4974,4924,4961,4969,4957,4965,4968,4906,4959,4971,4969,4894,4904,4894,4975,4977,4958,4966,4961,4959,4976,4894,4918,4894,4927,4971,4970,4976,4957,4959,4976,4892,4930,4971,4974,4969,4894,4985
zlata-ovcazlata-koza