Oznam pre chovateľov

☝️☝️POMÁHAME ŽIADATEĽOM O PRIAME PODPORY
🔵 Na základe Vašich podnetov, som inicioval rokovanie na PPA, ktorého cieľom bolo spravodlivé nastavenie procesov pri vyplácaní priamych podpôr a úprava metodických pokynov vyplácania platieb na plochu.
🔷️. Informácie z rokovania :
1️⃣. Od 1.1.2022 je účinná novela Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
UPOZORŇUJEM, že na základe tejto novely, budú pri križovaní krátené IBA PODPORY v rozsahu dvojitej deklarácie ( nie pre celý podnik)
2️⃣. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o priame podpory do 31. mája. 2022. Pôvodný termín bol do 16. 5. 2022.
3️⃣. Ak bol pri snímkovaní z dôvodu zlého vyhodnotenia údajov poľnohospodársky podnik krátený pri dotáciách – je možnosť podať opravný výkaz, ktorý bude na rozdiel od minulosti vyriešený v priebehu niekoľkých týždňov – nie rokov, ako to bolo v minulosti.
4️⃣. Posun žiadosti o opravu žiadosti do 27.6.2022
5️⃣. MPaRV SR do konca tohto roku pripraví novely metodického pokynu na vyhodnocovanie oprávnenosti čerpania podpôr v zmysle plnení kritérií Nariadenia EÚ, hlavne pri TTP a hustoty výskytu krajinotvorných prvkov – stromov ( solitérov) , remízok a zárastov a iných krajinotvorných prvkov.
Zdroj: facebook MVDr.Jaroslav Karahuta

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2017 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili