Stanovisko Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku ku informáciám o presune prostriedkov z I. do II. piliera SPP.

Stanovisko Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku ku informáciám o presune prostriedkov z I. do II. piliera SPP.

Zväz chovateľov oviec a kôz v mene svojich členov veľmi intenzívne komunikoval s novým vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pri problémoch s realizáciou veľkonočných jahniat.

Vďaka iniciatíve predsedu Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pána Jaroslava Karahutu sa podarilo prostredníctvom obchodných reťazcov ponúknuť slovenským spotrebiteľom jahňacinu od slovenských chovateľov. Touto aktivitou sme ukázali spôsob ako by sa dala zvýšiť potravinová sebestačnosť širokej laickej ale aj odbornej verejnosti. Pri rokovaniach zaznel aj prísľub zo strany zástupcov ministerstva na dôležitých opatreniach (realizácia jahňaciny, spracovanie vlny, farmárske bitúnky, zrovnanie platby na VDJ), ktorých cieľom malo byť zvýšenie stavov oviec a kôz. Tým by sa zvýšila aj ponuka slovenských produktov pre slovenský trh.

Preto sme veľmi sklamaní z medializovaných informácií o snahe rezortu smerujúcej ku dramatickému zníženiu priamych platieb pre rok 2020. Sektor chovu oviec a kôz je v silnej recesii, ktorú sprevádza prudký pokles stavov a produkcie. Preto akýkoľvek výpadok vo financovaní, by znamenal ďalšie znižovanie a likvidáciu chovov. S tým súvisí znižovanie sebestačnosti v mliečnych produktoch a v mäse. Tiež s tým súvisí aj znižovanie zamestnanosti na vidieku . Z dlhodobého hľadiska je ohrozená krajinotvorba horských a podhorských oblastí udržiavaných pasením oviec a kôz.

Zväz chovateľov oviec a kôz žiada uvážlivý prístup pri podobných rozhodnutiach. Tie by mali smerovať ku zvýšeniu sebestačnosti a životaschopnosti slovenských poľnohospodárov. Členovia Zväzu chovateľov oviec a kôz sú pripravení pomôcť svojimi odbornými poznatkami a skúsenosťami pri zabezpečovaní funkčnosti nášho poľnohospodárstva, potravinovej sebestačnosti a propagácii kvalitných produktov z chovu oviec a kôz.

Ing. Igor Nemčok

predseda predstavenstva ZCHOK na Slovensku-družstvo

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2017 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili