"Výrobca mliečnych výrobkov"- ponuka akreditovaného vzdelávania

Vážený záujemca o akreditovaný vzdelávací program (AVP),
ZCHOK pripravuje na jeseň tohto roku 2023 akreditovaný vzdelávací program „Výrobca mliečnych výrobkov“. Predmetné vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR. Program je určený pre osoby so záujmom vykonávať činnosti súvisiace s poľnohospodárskou prvovýrobou na báze získavania mlieka od dojných zvierat, spracovaním takto získaného mlieka s následnou výrobou z mlieka do podoby finálnych mliečnych produktov a ich umiestňovaním na trh spotrebiteľov.
Absolvent tohto vzdelávacieho programu po ukončení bude ovládať základné pojmy z oblasti potravinového práva na európskej i národnej úrovni, z ekonomiky podniku, riadenia podniku, organizácie výroby a predaja hotových výrobkov. Bude poznať obsluhu strojov a výrobných liniek, vyzná sa v ich dokumentácii a pozná spôsoby opráv, ako aj základné zásady hygieny potravín zapracované v HACCP. Bude zručný pri spracovávaní nadojeného mlieka od zvierat a jeho ďalšom spracovaní do podoby mliekarenských produktov.
Predmetný vzdelávací program je plne kompatibilný s odborným vzdelaním v odbore „Výroba mliečnych výrobkov“ a deklarovaním jeho úspešného ukončenia je Osvedčenie o úplnej kvalifikácii v odbore „Výrobca mliečnych výrobkov“.
Vzdelávací program prebehne v rozsahu 300 hodín, z toho 100 hodín teoretickej prípravy on-line a 200 hodín praktickej prípravy formou modelových projektov s praktickým preverením.
Viac informácií:
INFORMÁCIE A PODMIENKY
PRIHLÁŠKA

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2024 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili