Hľadáte niekoho na krátkodobú výpomoc? Využite ponuku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity!

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva si Vás dovoľuje osloviť na vzájomnú spoluprácu pre umožnenie absolvovania praxe študentov našej fakulty v odboroch:
Agrobiotechnológie, Agropotravinárstvo, Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín vo Vašim podnikoch, farmách a salašoch. Cieľom praxe študentov je získať praktické vedomosti, potrebné návyky a technologickú zručnosť z výrobných a pracovných postupov i metód, ktoré tvoria súčasť študijného programu.
Vaše ponuky s menom kontaktnej osoby, krátkej pracovnej náplne, počtu študentov o ktorých máte záujem budú spracované a od septembra 2019 zverejňované na stránke: www.potravinarstvo.com/prax Za účasť študenta na praxi (v rozsahu vzájomne dohodnutom (od 1 do 4 týždňov)nie je pre Vás povinné finančné ohodnotenie.
V prípade záujmu a poskytnutia bližších informácii prosím kontaktujte:
Ing. Jozef Čapla, PhD.
Koordinátor pre prax FBP SPU Nitra
0904 138 562
Email: capla@potravinarstvo.com

Tešíme sa spoluprácu !!!!!

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2017 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili