Veterinárne podmienky na premiestňovanie baranov a capov na hodnotenie v roku 2023

 

Plán nákupných trhov baranov

v roku 2023
 • 13.5.2023MASARYKOV DVOR,Pstruša 339,okres Detva,T 31473*
  Plemená: M,AM,IF,BE,SF,CH,RM,LC,SD
  Na stiahnutie: Katalóg po trhu.
 • 26.5.2023LaTerra s.r.o.,Poprad-Matejovce, T21733*
  Plemená: SD,LC,ZV,C
  Na stiahnutie: Katalóg po trhu.
 • 2.6.2023Regionálna výstava oviec a kôz, M.Angelovičová-SHR,Lipany,Farma Kamenica,,okres Sabinov, T 10817*
  Plemená: ZV,V,SD,C,VF,SF,NC,
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 14.6.2023PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok T 31255*
  Plemená:ZV,C,NC,C, VF, SF,NC,LC, SD
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 21.6.2023PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok T 31255*
  Plemená: ZV,C,NC,LC,SD
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 23.8.2023PD Liptovské Revúce,okres Ružomberok, T 31255*
  Plemená: LC,VF do jedného roku veku
  Na stiahnutie: Katalóg.

Plán nákupných trhov plemenných capov

v roku 2023
 • Bude uverejnený po oznámení termínu od organizátora-SZCH.Výstavisko Agrokomplex v Nitre ,T11693,organizuje SZCH-0903490314
  Plemená: BKK,HKK,AN,BK
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 30.8.2023M. Angelovičová -SHR, Lipany, farma Kamenica, okres Sabinov T 10817*
  Plemená: BKK,HKK,AN,BK
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 6.9.2023PD Mestečko, farma Dubková, okres Púchov,T 20896*
  Plemená: BKK
  Na stiahnutie: Katalóg.
* číslo tržnice v CEHZ