Veterinárne podmienky pre NT v roku 2020

 

Plán nákupných trhov baranov

v roku 2020

Plán nákupných trhov plemenných capov

v roku 2020
* číslo tržnice v CEHZ