Veterinárne podmienky na premiestňovanie baranov a capov na hodnotenie v roku 2024

Plán nákupných trhov baranov

v roku 2024
 • 11.5.2024MASARYKOV DVOR,Pstruša 339,okres Detva,T 31473*
  Plemená: M,AM,IF,BE,SF,CH,RM,LC,SD
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 31.5.2024Regionálna výstava oviec a kôz, M.Angelovičová-SHR,Lipany,Farma Kamenica,,okres Sabinov, T 10817*
  Plemená: ZV,V,SD,C,VF,SF,NC,
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 12.6.2024PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok T 31255*
  Plemená:ZV,C,NC,C, VF, SF,NC,LC, SD
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 19.6.2024PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok T 31255*
  Plemená: ZV,C,NC,LC,SD
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 28.8.2024PD Liptovské Revúce,okres Ružomberok, T 31255*
  Plemená: LC,VF do jedného roku veku
  Na stiahnutie: Katalóg.

Plán nákupných trhov plemenných capov

v roku 2024
 • 4.9.2024M. Angelovičová -SHR, Lipany, farma Kamenica, okres Sabinov T 10817*
  Plemená: BKK,HKK,AN,BK
  Na stiahnutie: Katalóg.
 • 25.9.2024Potônske Lúky-ihrisko, T60233*
  Plemená:BKK,HKK,AN,BK,AL
  Na stiahnutie: Katalóg
* číslo tržnice v CEHZ