Veterinárne podmienky pre NT v roku 2019

 

Plán nákupných trhov baranov

v roku 2019

Plán nákupných trhov plemenných capov

v roku 2019
* číslo tržnice v CEHZ