Dokumenty na stiahnutie

Členovia Výberovej komisie

Smernice na NT

Rozbor stáda – vzor pre uznávacie pokračovanie

Metodické pokyny – import-export zvierat

Podmienky uznania

Šľachtiteľsko-experimentálny chov oviec

Šľachtiteľský chov oviec a kôz

Rozmnožovací chov oviec a kôz

Podmienky pre výber jahniat

Podmienky pre výber jahniat