Štatút plemenných kníh a plemenných registrov oviec a kôz chovaných na Slovensku

Účelom PK je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne uznaných a povolených plemien oviec a kôz chovaných na Slovensku žiaducim smerom, v záujme zvyšovania úžitkovosti, hospodárnosti a konkurencieschopnosti. V nižšie uvedených odkazoch nájdete Štatúty plemenných kníh a plemenných registrov platných na Slovensku, osobitne uvedených pre chov oviec a pre chov kôz

Štatút plemenných kníh a plemenných registrov oviec chovaných na Slovensku

Príloha č.2 k štatútu plemenných kníh a plemenných registrov oviec chovaných na Slovensku

Štatút plemenných kníh a plemenných registrov kôz chovaných na Slovensku

Príloha č.2 k štatútu plemenných kníh a plemenných registrov kôz chovaných na Slovensku

Prihláška do plemennej knihy

Vyjadrenie MPRV SR ku aktualizácii šľachtiteľských dokumentov 12.1.2017

Šľachtiteľské programy a plemenné štandardy nájdete v sekcii Šľachtiteľská rada
Správy o činnosti ŠR pre ovce a kozy (pravidelne aktualizovaná)
Správy o činnosti PK oviec a kôz (pravidelne aktualizovaná)