anglonubijske

Kto sme?

Na jeseň roku 2010 prebiehali jednania zástupcov ZCHOK s niekoľkými chovateľmi anglo-nubijkých kôz o možnosti vzniku Klubu chovateľov AN kôz ako organizačnej zložky ZCHOK. Po zasadnutí prípravného výboru Klubu chovateľov pôvodnej valašky v Kokave nad Rimavicou uskutočnené dňa 16. 12. 2010., na ktoré boli pozvaní aj naši zástupcovia, nič nebránilo vzniku Klubu, ktorý bol založený dňa 26. 2. 2011 na priatelskom stretnutí chovateľov na farme Jašov Vrch. Je organizačnou zložkou ZCHOK.

ANK je výnimočné plemeno kôz, ktoré sa vyznačuje okrem výbornej úžitkovosti aj priateľskou povahou, za predpokladu že sa chovaným jedincom venuje náležitá pozornosť, starostlivosť a osobný kontakt, ktorý si doslova vyžadujú.

p1130131-1

Čo je našim cieľom?

Hlavným cieľom Klubu je podpora a rozvoj chovu AN kôz na Slovensku, import kvalitných jedincov z preverených chovov v zahraničí, pomoc členom Klubu pri nákupe i predaji zvierať, výmena skúseností aj kontakty so zahraničnými organizáciami.

V roku 2012 sa v spolupráci so ZCHOK a Šľachtiteľskou radou podarilo vytvoriť nový štandard plemena a nový bonitačný kľúč, ktorý zahŕňa nie len množstvo nadojeného mlieka, ale aj obsah bielkovín a tuku a je v platnosti od 1.1.2013.

V súčasnosti pripravujeme vlastné webové stránky www.anglonubian.sk, na ktorých predstavíme farmy jednotlivých členov Klubu, budeme sa zaoberať problematikou chovu, importu a uchovnenia zvierat, zverejníme vlastné výsledky kontroly úžitkovosti, atď.

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o členstvo v Klube nás môžete kontaktovať