Dokumenty na stiahnutie

Členovia Šľachtiteľskej rady

Štatút ŠR

Prihláška do plemennej knihy

Údaje potrebné pri dovoze plemenných zvierat

Zoraďovací doklad barana, bahnice

Zoraďovací doklad capa, kozy

Metodické pokyny - import a export zvierat

Podmienky uznania

Šľachtiteľsko-experimentálny chov oviec

Šľachtiteľský chov oviec a kôz

Rozmnožovací chov oviec a kôz

Podmienky pre výber jahniat

Podmienky pre výber jahniat

Slovenská dojná ovca

Postup šľachtenia syntetickej populácie oviec

Nehmotný realizačný výstup

Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnica 14. - 15.11.2011

Zápisnica 15.2.2012

Zápisnica 29.3.2012

Zápisnica 22.8.2012

Zápisnica 9.10.2012

Zápisnica 22.3.2013

Zápisnica 21.8.2013

Zápisnica 26.7.2013

Zápisnica 20.3.2014

Zápisnica 24.9.2014

Zápisnica 1.7.2014

Zápisnica 26.3.2015

Zápisnica 10.11.2015

Zápisnica 24.11.2015

Zápisnica 14.4.2016

Zápisnica 16.6.2016

Zápisnica 9.11.2016

Zápisnica 12.4.2017

Zápisnica 9.11.2017

Zápisnica 12.4.2018

Zápisnica 20.11.2018

Zápisnica 4.4.2019

Zápisnica 19.11.2019

Šľachtiteľské programy a plemenné štandardy
Správy o činnosti ŠR pre ovce a kozy (pravidelne aktualizovaná)
Správy o činnosti PK oviec a kôz (pravidelne aktualizovaná)