Predstavenstvo má 13 členov. Tvoria ho predstavitelia chovateľov a ďalší odborníci. Štruktúra orgánov družstva je Členská schôdza, Predstavenstvo a Kontrolná komisia. Záujmové jednotku sú Odborné sekcie - šľachtiteľská rada pri ZCHOK a správnou jednotkou je Správny útvar - sekretariát.

Členovia zo Západného Slovenska
avatar

Oľga Apoleníková

člen
avatar

Ing.Radovan Drozd

člen
avatar

Eduard Janíček

podpredseda
avatar

Michal Števko

člen
Členovia zo Stredného Slovenska
avatar

Ing. Anna Kováčiková

člen
avatar

Ing. Marek Marko

člen
avatar

Ing. Igor Nemčok

predseda
avatar

MVDr.Patrik Keľo

člen
Členovia z Východného Slovenska
avatar

Ing. Peter Angelovič

člen
avatar

Ing. Ján Dvorjak

člen
avatar

Ing. Tomáš Kitz

člen
avatar

Emil Kormoš

člen
Ostatní členovia
avatar

Prof.RNDr.Milan Margetín PhD.

člen
Správny útvar

Správny útvar je výkonný aparát pre riadenie organizačnej, odbornej a hospodárskej činnosti. Činnosť správneho aparátu riadi a v bežných záležitostiach zastupuje jeho riaditeľ.

relovsky

Ing. Slavomír Reľovský

riaditeľ Správneho útvaru
avatar

Ing. Slavomír Reľovský

zastupujúci vedúci plemenných kníh,zastupujúci predseda Výberovej komisie,zastupujúci predseda Šľachtiteľskej rady
avatar

Ing. Andrej Smetanka

samostatný sľachtiteľ
avatar

Daniela Hanzelová

asistentka pre plemennú knihu