Účelom certifikácie je odlíšiť poctivých spracovateľov od falšovateľov. Práve tí spracovatelia, ktorí vyrábajú výrobky len z ovčieho/kozieho mlieka a mäsa, by mali byť zvýhodnení oproti ostatným, ktorí sa „vezú“ na vlne záujmu o ovčie/kozie produkty. Poctivý výrobcovia by mali dostávať od spotrebiteľov vyššiu cenu ako iní výrobcovia za falšované výrobky. Spotrebiteľ však musí mať zaručenú informáciu o zložení a obsahu výrobku, pričom za kvalitný výrobok bude ochotný zaplatiť aj vyššiu sumu. Túto informáciu mu poskytne viditeľný znak Zlatej ovce/kozy na výrobku a predajni. Len výrobok označený Zlatou ovcou/kozou bude spotrebiteľ považovať za výrobok vyrobený na 100% z ovčieho alebo kozieho produktu. Po vyplnení nasledujúceho nezáväzného formulára Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami.

Mali by ste záujem o zapojenie sa do certifikácie záruky pravosti a pôvodu Zlatá ovca/Zlatá koza?

Ste ochotný podstúpiť náhodné kontroly od posudzujúceho orgánu?

Aké výrobky by ste prihlásili zo schválených prevádzkarní? (povinné)

Vyplňte prosím nasledujúce kontaktné údaje:

zlata-ovcazlata-koza