Potravinári pozor! Zelená nafta pre potravinárov

Dňom 22. augusta 2019 je na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike, ktorý pre účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Sme názoru, že práve aj Vaša spoločnosť by mohla byť možným prijímateľom pomoci, a preto by sme si Vás dovolili požiadať o spoluprácu pri vyplnení tohto dotazníka.
Registrácia je realizovaná priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia. Následne budú záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje a ďalšie pokyny pre prístup do aplikácie.
V prípade otázok ohľade účelu tohto dotazníka môžete kontaktovať priamo mňa.
V prípade technickej podpory a otázok k vyplneniu dotazníka je možné obrátiť sa na centrum podpory v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod:
• – elektronicky na adresu podporavyrobcov@nppc.sk, alebo
• – telefonicky na číslo: +421 2 50 237 025

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.
Tvorba komplexnej informačnej databázy bude ukončená k 30. septembru 2019, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2017 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili