Výročná členská schôdza + voľba predstavenstva ZCHOK

Vážení členovia ZCHOK,
26.4.2019 sa uskutoční Výročná členská schôdza, na ktorej sa budú zároveň konať voľby do orgánov ZCHOK. Pozvánka bola každému členovi zaslaná klasickou poštou. Zároveň je spolu s usmernením ku voľbám k dispozícii k nahliadnutiu aj tu. Stanovy, volebný a rokovací poriadok ZCHOK sú uverejnené v časti “Naša činnosť-Na stiahnutie”.

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu.

Kandidátka.
Usmernenie k voľbám.

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2017 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili