Výzva na spoluprácu pri tvorbe koncepcie chovu oviec a kôz.

Vážení chovatelia,
Zväz chovateľov oviec a kôz vás žiada o aktívnu spoluprácu pri príprave Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Plne si uvedomujeme súčasnú situáciu v sektore chovu oviec a kôz. V tejto súvislosti by sme vás chceli požiadať o vaše myšlienky, pripomienky, námety, ktoré by sme radi použili v sumárnom dokumente venujúcom sa budúcnosti chovu oviec a kôz na Slovensku. V priloženom dokumente sa nachádza šablóna hlavných tém, ktoré by mali byť jeho predmetom- šablóna-dokument. Prosím vás o zaslanie vašich myšlienok, pripomienok, námetov do 13.11.2019 na adresu zchok@zchok.sk .
Ďakujeme za spoluprácu.

Inzertné a diskusné fórum

Chcete sa dozvedieť aktuálne trendy v chove, poradiť sa s ostatnými chovateľmi, predať alebo nakúpiť, či nájsť si prácu? Vyskúšajte našu novú sekciu diskusia.

zlata-ovca-koza

Chcete dostávať viac za svoje výrobky? Odlíšte sa od ostatných a preukážte vyššiu kvalitu! Tu nájdete zoznam všetkých certifikovaných subjektov.

haccp-img

Príručky pre spracovateľov mlieka úspešne používané od roku 2006.

plemenna-kniha

Výzva plemenná kniha

© 2017 Zväz chovateľov oviec a kôz | RSS feed | Web od Foxili